Μελέτη-Σχεδιασμός

Η κατανόηση των αναγκών σας σε συνάρτηση με το περιβάλλον
που εντάσσεται ο κήπος, αποτελούν πυξίδα στον σχεδιασμό.
• Κήπος με θέα.
 Περίκλειστος κήπος.
Εξοχικός κήπος.
Αστικός κήπος.
Αυστηρός κήπος.
•Κήπος σε νησί(ξηρικός).

Είναι μερικές μορφές κήπου που μαζί θα επιλέξουμε την ιδεωδέστερη.

Ονειρέψου

Πράσινα